Đạo diễn Bảo Nhân nghi Lê Âu Ngân Anh đã chỉnh hệ xương hàm

Lê Âu Ngân Anh.
Lê Âu Ngân Anh.