Danh hài Chiến Thắng xin lỗi vì đóng hài Tết nhiều cảnh nóng, nhạy cảm

Chiến Thắng (ngoài cùng bên trái) trong "Bản nhiều vợ".
Chiến Thắng (ngoài cùng bên trái) trong "Bản nhiều vợ".
Chiến Thắng (ngoài cùng bên trái) trong "Bản nhiều vợ".
Lên top