Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Danh ca Chris Norman giản dị, thân thiện khi đến Hà Nội