Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Danh ca Chế Linh rạng rỡ cùng vợ về Việt Nam