Đặng Hiếu Đức mang trang phục Âu Lạc đến Mister National Universe 2019

Đặng Hiếu Đức qua ống kính của Edi Lương.
Đặng Hiếu Đức qua ống kính của Edi Lương.
Đặng Hiếu Đức qua ống kính của Edi Lương.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top