Dàn sao Việt hòa giọng và gửi đi thông điệp "We are the Family"

Dàn sao Việt cùng hòa giọng trong MV mang thông điệp ý nghĩa "We are the Family". Ảnh: Hòa Nguyễn.
Dàn sao Việt cùng hòa giọng trong MV mang thông điệp ý nghĩa "We are the Family". Ảnh: Hòa Nguyễn.
Dàn sao Việt cùng hòa giọng trong MV mang thông điệp ý nghĩa "We are the Family". Ảnh: Hòa Nguyễn.
Lên top