Dàn sao Như Ý truyện, Lý Thấm, Tiêu Chiến kết hợp: Tròn vai hay tranh cãi?

Tiêu Chiến và dàn phi tần Hậu cung Như Ý truyện kết hợp trong Khánh Dư Niên. Ảnh: HTV
Tiêu Chiến và dàn phi tần Hậu cung Như Ý truyện kết hợp trong Khánh Dư Niên. Ảnh: HTV
Tiêu Chiến và dàn phi tần Hậu cung Như Ý truyện kết hợp trong Khánh Dư Niên. Ảnh: HTV
Lên top