Dàn sao nam Running Man Vietnam hào hứng biểu diễn phụ họa cho Mỹ Tâm

Mỹ Tâm khuấy động sân khấu cùng sao nam Running Man Vietnam và Thu Hoài.
Mỹ Tâm khuấy động sân khấu cùng sao nam Running Man Vietnam và Thu Hoài.
Mỹ Tâm khuấy động sân khấu cùng sao nam Running Man Vietnam và Thu Hoài.
Lên top