Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dàn sao “khủng” kéo đến xem “Chí Phèo Ngoại Truyện”