Dàn sao “khủng” kéo đến xem “Chí Phèo Ngoại Truyện”