Dàn sao “khủng” Hàn Quốc sang Việt Nam vào cuối tuần này