Dàn sao "Đất và người' sau 18 năm: 3 người mất vì ung thư, người ở ẩn

Dàn sao Đất và người sau 18 năm có nhiều thăng trầm. Ảnh: Cắt phim
Dàn sao Đất và người sau 18 năm có nhiều thăng trầm. Ảnh: Cắt phim
Dàn sao Đất và người sau 18 năm có nhiều thăng trầm. Ảnh: Cắt phim
Lên top