Đàm Vĩnh Hưng vui vẻ đi sự kiện sau lần cuối trả nợ cho mẹ