Đàm Vĩnh Hưng: “Showbiz nợ nần nhiều nhưng sợ nên giấu"

Đàm Vĩnh Hưng:"Đến bây giờ tôi vẫn trả nợ". Ảnh: Đ.T
Đàm Vĩnh Hưng:"Đến bây giờ tôi vẫn trả nợ". Ảnh: Đ.T
Đàm Vĩnh Hưng:"Đến bây giờ tôi vẫn trả nợ". Ảnh: Đ.T