Đàm Vĩnh Hưng rút khỏi Táo quân đài Vĩnh Long

Đàm Vĩnh Hưng rút khỏi vai Ngọc Hoàng trong Táo quân. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng rút khỏi vai Ngọc Hoàng trong Táo quân. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng rút khỏi vai Ngọc Hoàng trong Táo quân. Ảnh: NSCC.
Lên top