Đàm Vĩnh Hưng phải khỏa thân để lấy số đo làm tượng sáp y như thật