Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đàm Vĩnh Hưng nén đau hát nhảy cực sung trong Diamond show hơn 2 tiếng rưỡi