Đàm Vĩnh Hưng "mắng yêu" Vĩnh Thuyên Kim là "con tiểu yêu" của showbiz