Đàm Vĩnh Hưng cùng Jennifer Phạm ngồi ghế nóng cuộc thi “Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt”

Đàm Vĩnh Hưng và Jennifer Phạm ngồi  ghế nóng "Nữ hoàng doanh nhân đất Việt". Ảnh:T.L
Đàm Vĩnh Hưng và Jennifer Phạm ngồi ghế nóng "Nữ hoàng doanh nhân đất Việt". Ảnh:T.L