Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đàm Vĩnh Hưng chơi trội, mang thuyền “khủng” lên sân khấu minishow