Đàm Vĩnh Hưng bị Trấn Thành “bóc mẽ” là người tham ăn