Đàm Vĩnh Hưng bật khóc khi nghe lại giọng của chính mình những ngày đầu đi hát