Đám tang Minh Thuận: Cha già run run thắp nén hương lần cuối tiễn đưa con