Đại diện các con nuôi Phi Nhung từ chối 500 triệu đồng phía Ngọc Sơn tặng

Danh ca Ngọc Sơn xem Phi Nhung là người em thân thiết. Ảnh: CTCC.
Danh ca Ngọc Sơn xem Phi Nhung là người em thân thiết. Ảnh: CTCC.
Danh ca Ngọc Sơn xem Phi Nhung là người em thân thiết. Ảnh: CTCC.
Lên top