Cựu thành viên nhóm SNSD bị công ty quản lý kiện, đòi bồi thường hơn 38 tỉ

Jessica bị 2 công ty quản lý kiện.
Jessica bị 2 công ty quản lý kiện.
Jessica bị 2 công ty quản lý kiện.
Lên top