"Cửu Châu Hộc Châu phu nhân" có phải là phim tệ nhất của Dương Mịch?

Tạo hình của Dương Mịch trong phim bị đánh giá thiếu thuyết phục. Ảnh: Xinhua.
Tạo hình của Dương Mịch trong phim bị đánh giá thiếu thuyết phục. Ảnh: Xinhua.
Tạo hình của Dương Mịch trong phim bị đánh giá thiếu thuyết phục. Ảnh: Xinhua.
Lên top