Cường Đôla xóa hết ảnh bạn gái trên trang cá nhân, Hạ Vi bỏ theo dõi instagram