Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cường Đôla và Đàm Thu Trang cùng chia sẻ "đã đính hôn"

Đàm Thu Trang và Cường Đôla cùng chia sẻ trạng thái "đã đính hôn" trên trang cá nhân
Đàm Thu Trang và Cường Đôla cùng chia sẻ trạng thái "đã đính hôn" trên trang cá nhân