Cường đôla lái siêu xe đưa Hồ Ngọc Hà đi gặp gỡ bạn bè