Cuộc sống và những thú vị về 3 diễn viên thủ vai Nhan, Đủ, Nhớ của "Cát đỏ"

3 diễn viên thủ vai Nhan, Đủ, Nhớ của "Cát đỏ" gây sốt. Ảnh: ĐPCC, NSCC
3 diễn viên thủ vai Nhan, Đủ, Nhớ của "Cát đỏ" gây sốt. Ảnh: ĐPCC, NSCC
3 diễn viên thủ vai Nhan, Đủ, Nhớ của "Cát đỏ" gây sốt. Ảnh: ĐPCC, NSCC
Lên top