Cuộc sống top 3 Hoa hậu Việt Nam 2002 sau gần 20 năm: Ở ẩn, rời xa showbiz

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2002. Ảnh: NVCC.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2002. Ảnh: NVCC.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2002. Ảnh: NVCC.
Lên top