Cuộc đua chặng đầu năm 2021 của BTS, Blackpink: Liên tục có thành tích mới

Blackpink và BTS có loạt thành tích mới. Ảnh: MV.
Blackpink và BTS có loạt thành tích mới. Ảnh: MV.
Blackpink và BTS có loạt thành tích mới. Ảnh: MV.
Lên top