Cuộc đời truân chuyên của nữ minh tinh đầu tiên đóng cảnh nóng

Hedy Lamarr là nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng của Hollywood. Ảnh: XInhua
Hedy Lamarr là nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng của Hollywood. Ảnh: XInhua
Hedy Lamarr là nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng của Hollywood. Ảnh: XInhua
Lên top