Cuộc đổi ngôi sao Hoa ngữ: Dương Dương, Nhiệt Ba vượt Tiêu Chiến, Dương Tử

Địch Lệ Nhiệt Ba và bạn diễn vươn lên top 1 trước Tiêu Chiến, Dương Tử. Ảnh: Xinhua.
Địch Lệ Nhiệt Ba và bạn diễn vươn lên top 1 trước Tiêu Chiến, Dương Tử. Ảnh: Xinhua.
Địch Lệ Nhiệt Ba và bạn diễn vươn lên top 1 trước Tiêu Chiến, Dương Tử. Ảnh: Xinhua.
Lên top