Cung Việt Xô bị cháy, Quang Hà thiệt hại 8 tỉ đồng vì huỷ liveshow

Lên top