Cung Tuấn và cuộc cạnh tranh ngầm với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến

Cung Tuấn, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang là các sao nam Hoa ngữ đang hot. Ảnh: Xinhua.
Cung Tuấn, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang là các sao nam Hoa ngữ đang hot. Ảnh: Xinhua.
Cung Tuấn, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang là các sao nam Hoa ngữ đang hot. Ảnh: Xinhua.
Lên top