Cung Tuấn - Trương Thiết Hạn đang xa cách như Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến?

Cung Tuấn - Trương Thiết Hạn gây nhiều ồn ào sau đóng chung phim. Ảnh: Xinhua.
Cung Tuấn - Trương Thiết Hạn gây nhiều ồn ào sau đóng chung phim. Ảnh: Xinhua.
Cung Tuấn - Trương Thiết Hạn gây nhiều ồn ào sau đóng chung phim. Ảnh: Xinhua.
Lên top