Cung Tuấn ở “Xin chào, ngọn lửa xanh” có đủ sức vượt qua "Sơn hà lệnh"?

Cung Tuấn thu hút trong tạo hình lính cứu hỏa ở phim mới "Xin chào, ngọn lửa xanh". Ảnh: Youku.
Cung Tuấn thu hút trong tạo hình lính cứu hỏa ở phim mới "Xin chào, ngọn lửa xanh". Ảnh: Youku.
Cung Tuấn thu hút trong tạo hình lính cứu hỏa ở phim mới "Xin chào, ngọn lửa xanh". Ảnh: Youku.
Lên top