Cùng nghe ca khúc “Bình minh SEA Games” của Nhà hát Vũ kịch Việt Nam

Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam giới thiệu ca khúc chào đón Sea Games 31. Ảnh: BTC.
Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam giới thiệu ca khúc chào đón Sea Games 31. Ảnh: BTC.
Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam giới thiệu ca khúc chào đón Sea Games 31. Ảnh: BTC.
Lên top