Cùng Dương Mịch và Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao có sự nghiệp vững

Triệu Lệ Dĩnh nỗ lực hoạt động nghề.  Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh nỗ lực hoạt động nghề. Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh nỗ lực hoạt động nghề. Ảnh: Xinhua.
Lên top