Cục Phát thanh vào cuộc xác minh chương trình có chứa cảnh hôn phản cảm

Mon 2K trong chương trình Lựa chọn của trái tim. Ảnh cắt từ clip
Mon 2K trong chương trình Lựa chọn của trái tim. Ảnh cắt từ clip
Mon 2K trong chương trình Lựa chọn của trái tim. Ảnh cắt từ clip
Lên top