"Cu Thóc" từng được lên truyền hình như một tấm gương sáng

Lên top