Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công Trí, Chung Thanh Phong tư vấn trang phục cho Minh Tú gặp dàn sao Marvel

Minh Tú thử trang phục của Công Trí. Ảnh: T.L
Minh Tú thử trang phục của Công Trí. Ảnh: T.L