Công Trí, Chung Thanh Phong tư vấn trang phục cho Minh Tú gặp dàn sao Marvel

Minh Tú thử trang phục của Công Trí. Ảnh: T.L
Minh Tú thử trang phục của Công Trí. Ảnh: T.L
Minh Tú thử trang phục của Công Trí. Ảnh: T.L