Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cộng đồng mạng phát sốt trước phong cách của cụ bà 71 tuổi