“Công chúa bong bóng” Bảo Thy xác nhận tham gia The Remix 2017