Công bố thời gian và địa điểm tổ chức Oscar lần thứ 94

Lễ trao giải Oscars lần thứ 94 cống bố thời gian và địa điểm tổ chức. Ảnh: Xinhua
Lễ trao giải Oscars lần thứ 94 cống bố thời gian và địa điểm tổ chức. Ảnh: Xinhua
Lễ trao giải Oscars lần thứ 94 cống bố thời gian và địa điểm tổ chức. Ảnh: Xinhua
Lên top