Cơn sốt "Mang tiền về cho mẹ" giúp Đen Vâu vượt Sơn Tùng, K-ICM

Đen Vâu vượt K-ICM, Sơn Tùng trong bảng xếp hạng mới của Việt Nam. Ảnh: NSCC.
Đen Vâu vượt K-ICM, Sơn Tùng trong bảng xếp hạng mới của Việt Nam. Ảnh: NSCC.
Đen Vâu vượt K-ICM, Sơn Tùng trong bảng xếp hạng mới của Việt Nam. Ảnh: NSCC.
Lên top