Có thêm 1 MV tỉ view, Blackpink chính thức "đánh bại" BTS

Blackpink "đánh bại" BTS khi có thêm MV tỉ view. Ảnh: Xinhua.
Blackpink "đánh bại" BTS khi có thêm MV tỉ view. Ảnh: Xinhua.
Blackpink "đánh bại" BTS khi có thêm MV tỉ view. Ảnh: Xinhua.
Lên top