Có nên kỳ vọng vào một thế hệ đả nữ mới trên màn ảnh Việt?

Katleen Phan Võ xuất thân từ con nhà võ nên cô có nhiều lợi thế trở thành một "đả nữ".Ảnh: NSCC
Katleen Phan Võ xuất thân từ con nhà võ nên cô có nhiều lợi thế trở thành một "đả nữ".Ảnh: NSCC
Katleen Phan Võ xuất thân từ con nhà võ nên cô có nhiều lợi thế trở thành một "đả nữ".Ảnh: NSCC
Lên top