Có lợi thế trước Dương Tử, vì sao Triệu Lộ Tư vẫn "lẹt đẹt"?

Tạo hình Triệu Lộ Tư trong phim mới. Ảnh: Xinhua.
Tạo hình Triệu Lộ Tư trong phim mới. Ảnh: Xinhua.
Tạo hình Triệu Lộ Tư trong phim mới. Ảnh: Xinhua.
Lên top