Cơ hội nào cho BTS tại Grammy 2022?

Người hâm mộ kỳ vọng BTS sẽ làm nên lịch sử tại Grammy 2022. Ảnh: NME.
Người hâm mộ kỳ vọng BTS sẽ làm nên lịch sử tại Grammy 2022. Ảnh: NME.
Người hâm mộ kỳ vọng BTS sẽ làm nên lịch sử tại Grammy 2022. Ảnh: NME.
Lên top